6a. korak – Kako da dobijete informacije koje su vam potrebne...

Pre nego donesete finalnu odluku proverite da li ste odradili “domaći zadatak” i prešli bar minimalne tačke koje su neophodne za finalnu odluku. Mnoge tačke su već pomenute u prethodnim tekstovima, a ovde samo pravimo brzu rekapitulaciju pre nego što donesete finalnu odluku. Tačka #1 – Detaljne prezentacije Detaljnije prezentacije služe da bolje pogledate (detaljnije) funkcionalnosti i mogućnosti određenih modula i funkcionalnosti softvera. Inicijalna opšta prezentacija bi trebalo da pokaže mogućnosti softvera. Međutim, za određene (za vas važnije) oblasti biće potrebno da „dublje“ uđete u problematiku softvera, dakle da pogledate ne samo da li neka funkcionalnost postoji već i na koji način detaljno funkcioniše. Primera radi, ako vam je brzina rada važna, onda nije bitno samo da li neka funkcionalnost postoji već i koliko je laka, brza i jednostavna za upotrebu. Tačka #2 – Posete/pozivi referentnim korisnicima Ako ste u mogućnosti (a trebalo bi da budete) razgovarajte sa najmanje 3 ..

Vodeće evropske kompanije biraju IBM Blockchain da pokrenu inovaciju

Kompanija IBM je objavila saradnju sa vodećim evropskim kompanijama za nastavak uvođenja inovacija u uslugu blockchain, koja napreduje od dokaza koncepta do proizvodnih okruženja. Karakteristike tehnologije blockchain savršeno odgovaraju mrežama velikog obima međusobno različitih partnera. Klijenti koriste prednost prilike za veće poverenje i transparentnost koristeći blockchain širom raznovrsnih industrija, na primer za bolje upravljanje izmirenjem međunarodnih naknada za korišćenje mobilnih telefona u romingu, obezbeđivanjem digitalnog identiteta za građane i usaglašenosti sa novim odredbama evropskog bankarstva po pitanju komunikacije sa klijentima. Uz više od 500 projekata tehnologije blockchain širom sveta, kompanija IBM je angažovana širom svih industrija, gde su naročito evropski projekti u usponu, gde, u skladu sa kompanijom IDC, „troškovi za blockchain u Evropi sada rastu brže nego igde drugde”. „Od velikih preduzeća do kompanija u začetku, u brojnim industrijama, kompanij..

6. korak – Odluka – na šta obratiti pažnju

Kada ste odgledali prezentacije i suzili izbor na 1 ili 2 potencijalne softverske kompanije (ili rešenja) vreme je da se detaljnije posvetite analizi svake ponaosob da biste prikupili dodatne informacije koje su vam potrebne za donošenje finalne odluke. Ovde se može izdvojiti šest ključnih faktora koje utiču na konačnu odluku. Foto: https://www.poslovnisoftver.net Faktor #1 – Moduli i funkcionalnosti Funkcionalnost softvera jeste najvažniji kriterijum koji morate analizirati kada razmatrate raspoložive opcije. Preporuka je da pređete ponovo spisak zahteva i ključnih kriterijuma i specifičnosti i da se fokusirate upravo na njih prilikom analize. Uprednim pregledom vaših zahteva i mogućnosti softvera naći ćete stepen podudarnosti. Što je stepen podudarnosti veći, bliže ste odluci. Ipak, ovo nije jedini, a ni presudan faktor. Faktor #2 – Softverska kompanija Imajte u vidu da ne kupujete samo softver. Kupujete, zapravo, ulazite u dugoročno partnerstvo sa softverskom kompanijom koju izabe..

6. korak – Odluka – na šta obratiti pažnju

Kada ste odgledali prezentacije i suzili izbor na 1 ili 2 potencijalne softverske kompanije (ili rešenja) vreme je da se detaljnije posvetite analizi svake ponaosob da biste prikupili dodatne informacije koje su vam potrebne za donošenje finalne odluke. Ovde se može izdvojiti šest ključnih faktora koje utiču na konačnu odluku. Foto: https://www.poslovnisoftver.net Faktor #1 – Moduli i funkcionalnosti Funkcionalnost softvera jeste najvažniji kriterijum koji morate analizirati kada razmatrate raspoložive opcije. Preporuka je da pređete ponovo spisak zahteva i ključnih kriterijuma i specifičnosti i da se fokusirate upravo na njih prilikom analize. Uprednim pregledom vaših zahteva i mogućnosti softvera naći ćete stepen podudarnosti. Što je stepen podudarnosti veći, bliže ste odluci. Ipak, ovo nije jedini, a ni presudan faktor. Faktor #2 – Softverska kompanija Imajte u vidu da ne kupujete samo softver. Kupujete, zapravo, ulazite u dugoročno partnerstvo sa softverskom kompanijom koju izabe..

Telenor bira Ericsson za 5G core mrežnu transformaciju

Ericsson je potpisao novi ugovor sa Telenor grupom, norveškom multinacionalnom telekomunikacijskom kompanijom, kako bi transfomisao svoju core mrežu u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. https://www.ericsson.com Prema uslovima ugovora o virtuelizaciji mrežnih funkcija, Ericssonov celokupni portfolio rešenja mrežnih funkcija i srodnih servisa će biti iskorišćen za primenu Ericsson Cloud core rešenja za 5G za Telenor preko više data centara. Ovo uključuje kontrolu politike, virtuelni IMS (vIMS) i virtuelnu konsolidaciju korisničkih podataka (vUDC) kao i lead system integraciju i servise podrške. Transformacija će učiniti da Telenor bude agilniji jer se kreće ka lansiranju komercijalnih 5G servisa koristeći i fiksni i mobilni pristup. Pored poboljšanja operativne efikasnosti, on takođe otkriva mrežne mogućnosti za IoT aplikacije i druge buduće potencijalne servise. Morten Karlsen Sørby, izvršni potpredsednik Telenora, je rekao: „Ericssonov portfolio VNF-a omogućava Telenoru da postane agil..

Telenor bira Ericsson za 5G core mrežnu transformaciju

Ericsson je potpisao novi ugovor sa Telenor grupom, norveškom multinacionalnom telekomunikacijskom kompanijom, kako bi transfomisao svoju core mrežu u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. https://www.ericsson.com Prema uslovima ugovora o virtuelizaciji mrežnih funkcija, Ericssonov celokupni portfolio rešenja mrežnih funkcija i srodnih servisa će biti iskorišćen za primenu Ericsson Cloud core rešenja za 5G za Telenor preko više data centara. Ovo uključuje kontrolu politike, virtuelni IMS (vIMS) i virtuelnu konsolidaciju korisničkih podataka (vUDC) kao i lead system integraciju i servise podrške. Transformacija će učiniti da Telenor bude agilniji jer se kreće ka lansiranju komercijalnih 5G servisa koristeći i fiksni i mobilni pristup. Pored poboljšanja operativne efikasnosti, on takođe otkriva mrežne mogućnosti za IoT aplikacije i druge buduće potencijalne servise. Morten Karlsen Sørby, izvršni potpredsednik Telenora, je rekao: „Ericssonov portfolio VNF-a omogućava Telenoru da postane agil..

Recent Posts