Mobile

Missing image

HP Omen: Novi ra?unari za gejmere

Kompjuteri e uskoro moi da rasuuju kao ljudi Relaciono razmiljanje, koje ljudi svakodnevno koriste, donedavno je bio nemogu zadatak za vetaku inteligenciju (AI). Meutim, istraivai su razvili jednostavan algoritam koji bi jednog dana mogao da…
Missing image

Kompjuteri ?e uskoro mo?i da rasu?uju kao ljudi

Kompjuteri e uskoro moi da rasuuju kao ljudi Relaciono razmiljanje, koje ljudi svakodnevno koriste, donedavno je bio nemogu zadatak za vetaku inteligenciju (AI). Meutim, istraivai su razvili jednostavan algoritam koji bi jednog dana mogao da…