YouTube ima osvežen izgled i nove mogućnosti




U sklopu velikog osveženja dizajna, nakon dvanaest godina YouTube je dobio novi logotip, što je jedna od najvećih vizuelnih promena koje je ovaj redizajn doneo. Novi logo ne odudara preterano od dobro nam poznatoga. Umesto da je reč „Tube“ uokvirena u nešto što podseća na TV ekran, taj oblik je sada izdvojen na levu stranu i dobio je poznatu „Play“ ikonu. Desno od toga ostaje jednostavno ispisan naziv YouTube.

Desktop verzija ovog video servisa od sada je dodatno prilagođena smernicama „material“ dizajna koji krasi sve Google-ove proizvode. Od funkcionalnih noviteta tu je tek lako uključivanje tamnog načina rada, dok su najveće funkcionalne promene vidljive u novim verzijama mobilnih aplikacija.

iOS i Android aplikacije YouTube-a dobijaju podršku za vertikalni video koji se sada automatski prebacuje u način reprodukcije preko celog ekrana, a tu je i pojednostavljena navigacija i pretraživanje drugih videa za vreme reprodukcije, usporavanje i ubrzavanje reprodukcije i još nekoliko korisnih sitnica.

Obnovljena verzija desktopa i nove aplikacije puštene su u javnost, a svi korisnici bi ih trebali dobiti u narednih nekoliko dana.

Article source: http://www.itvesti.info/2017/08/youtube-ima-osvezen-izgled-i-nove.html