Veštačka inteligencija i automatizacija će zahtevati prekvalifikaciju i usavršavanje 16,2 miliona radnika (oko 1,6 kroru) u Indiji, dok će istovremeno stvoriti 4,7 miliona novih poslova u tehnologiji, otkriva istraživanje kompanija ServiceNow i Pearson.

0
68
vestacka-inteligencija-i-automatizacija-ce-zahtevati-prekvalifikaciju-i-usavrsavanje-16,2-miliona-radnika-(oko-1,6-kroru)-u-indiji,-dok-ce-istovremeno-stvoriti-4,7-miliona-novih-poslova-u-tehnologiji,-otkriva-istrazivanje-kompanija-servicenow-i-pearson.

Summary

Istraživanje kompanija ServiceNow i Pearson ukazuje da su postovi za radna mesta u Indiji koja zahtevaju tehničke veštine na ServiceNow platformi porasli za 39% tokom protekle godine, što je najbrži rast na svetu, prema podacima o tržištu rada koje je […]

Veštačka inteligencija i automatizacija će zahtevati prekvalifikaciju i usavršavanje 16,2 miliona radnika (oko 1,6 kroru) u Indiji, dok će istovremeno stvoriti 4,7 miliona novih poslova u tehnologiji, otkriva istraživanje kompanija ServiceNow i Pearson.

Istraživanje kompanija ServiceNow i Pearson ukazuje da su postovi za radna mesta u Indiji koja zahtevaju tehničke veštine na ServiceNow platformi porasli za 39% tokom protekle godine, što je najbrži rast na svetu, prema podacima o tržištu rada koje je prikupio Lightcast. Najveća potražnja za talentima u ovoj oblasti zabeležena je u gradu Bengaluru.

Digitalni ekosistem Indije takođe ima potencijal za rast. Istraživanje kompanije ServiceNow otkriva da će do 2027. godine biti potrebno dodatno 75.000 razvojnih programera, 70.000 analitičara podataka, 65.000 vlasnika platforme, 65.000 vlasnika proizvoda i 55.000 inženjera za implementaciju kako bi se zadovoljila tehnološka potreba.

Istraživanje kompanije ServiceNow analiziralo je trenutno stanje radne snage u Indiji, uticaj veštačke inteligencije i automatizacije na različite industrije, kao i putokaz kako zainteresovane strane mogu opremiti radnu snagu relevantnim digitalnim veštinama i prevazići jaz između tražnje i ponude.

„Odlučni donosioci odluka i lideri u industriji u Indiji shvataju potencijal veštačke inteligencije. Tempo napretka nikada nije bio brži, s obzirom na to da kompanije sprovode veliki preobražaj u različitim sektorima industrije koji će imati odlučujući uticaj na rast Indije ka digitalnoj ekonomiji vrednoj bilion dolara“, rekla je Kamolika Gupta Peres, direktorka kompanije ServiceNow za Indijski potkontinent.

FAQ:

1. Koje su kompanije sprovele istraživanje o uticaju veštačke inteligencije i automatizacije na tržište rada u Indiji?

Kompanije ServiceNow i Pearson su sprovele istraživanje o uticaju veštačke inteligencije i automatizacije na tržište rada u Indiji.

2. Koliki broj radnika će biti obuhvaćen prekvalifikacijom i usavršavanjem u Indiji?

Prekvalifikacijom i usavršavanjem će biti obuhvaćeno 16,2 miliona radnika u Indiji.

3. Koliko novih poslova će biti stvoreno u tehnološkoj industriji u Indiji?

U tehnološkoj industriji u Indiji će biti stvoreno 4,7 miliona novih poslova.

Read More