Uživate u muzici, bez posledica po vaš sluh

Nije tajna da se naše čulo sluha pogoršava s godinama. Bar je tako kod većine ljudi. Takva prirodna deterioracija znači da treba da štitimo naš sluh. Međutim, to ne znači da treba da žrtvujemo lični audio užitak i u

potpunosti izbegavamo nošenje slušalica. Tu na scenu stupa kompanija Puro Sound Labs. Ova specijalizovana kompanija za […]Original Article