TRACKMAN ISKUSTVO

Uređaj po imenu Trackman nije potrebno posebno predstavljati. Njega koriste vodeći profesionalni golferi i treneri kada uče ljude da igraju golf, a igrači ga koriste i da usavrše svoje veštine. Trackman golferski radar vam ne pomaže samo

da pratite ključne parametre – brzinu loptice, ugao pristupa, putanju štapa, ugao lica štapa itd. – on snima […]Original Article