Samsung izbacuje plastičnu ambalažu

Južnokorejski div Samsung objavio je svoje nove planove vezane uz očuvanje okoliša. Njegova namjera je već u prvoj polovici 2019. godine zamijeniti gotovo svu plastiku koju koristi za pakiranje proizvoda ekološki prihvatljivijim materijalima poput bioplastike i papira, dok će sva plastika koju će koristiti biti isključivo reciklirana.

Pored toga, kako bi se smanjile količine otpada od pakiranja, Samsung će promijeniti i dizajn proizvoda, pa će na primjer punjači telefona imati novu mat obradu površina kako ne bi trebali zaštitni plastični film koji ih čuva tijekom transporta.

Što se tiče korištenja papira u sustavu pakiranja, Samsung namjerava koristiti isključivo održive inačice s certifikatom organizacija koje se bave očuvanjem prirode, a kompletnu tranziciju na nove materijale planira dovršiti do 2020. godine.

Original Article