SAFE SWARM

Honda već neko vreme priprema infrastrukturu za povezanu autonomnu budućnost i na CES sajmu je prikazala napredak svoje Honda SAFE SWARM tehnologije i prototipa bezbednosnog sistema po imenu „Pametna raskrsnica“. Koristeći V2X (vehicle-to-everything) tehnologiju, Honda SAFE SWARM

omogućava vozilima da komuniciraju sa drugim vozilima u svom okruženju i dele ključne informacije poput lokacije i brzine. […]Original Article