Review: NBA 2K18

Ne samo u video igrama, ve u praktino svim aspektima ivota, ovek uvek tei da pobolja sebe i da bude bolji nego to je bio do sada. Nije ni udo da ponekad eljno ekamo prvi januar, jer emo u novoj godini uraditi stvari koje u staroj nismo i samim tim poboljati nau linost u nekom aspektu. Moemo da pokuamo da smramo, da krenemo u teretanu, promenimo posao, grad ili kontinent. Uglavnom se bar kod veine ljudi ti planovi vrlo brzo izjalove, i opet nastavimo da ekamo januar sledee godine ili eventalno prvi ponedeljak koji stigne.

Article source: http://www.b92.net/tehnopolis/gejming.php?yyyy=2017&mm=10&nav_id=1313171