Regulacija veštačke inteligencije u Evropskoj uniji

0
82
regulacija-vestacke-inteligencije-u-evropskoj-uniji

Evropska unija se približava postizanju dogovora o tome da uspostavi najopsežniju regulaciju veštačke inteligencije u zapadnom svetu. Pregovarači su se složili oko seta kontrola za generativne alate veštačke inteligencije, poput OpenAI-ovog ChatGPT-a i Google Bard-a, koji su sposobni da proizvode sadržaj na zahtev.

Delegati Evropske komisije, Evropskog parlamenta i 27 članica postigli su kompromis tokom sastanka koji je počeo u sredu popodne i trajao nekoliko sati. Ovaj dogovor približava grupu formalnom sporazumu o širem zakonodavnom aktu poznatom kao Zakon o veštačkoj inteligenciji.

Postizanje dogovora predstavlja ključan korak ka usvajanju napredne politike veštačke inteligencije koja će, u odsustvu bilo kakve značajne akcije američkog Kongresa, uticati na regulaciju generativnih alata veštačke inteligencije u razvijenom svetu. Politika je bila predmet dugotrajnih pregovora kako bi se završio jezik u zakonu o veštačkoj inteligenciji i kako bi se sproveo pre izbora za Evropski parlament u junu, koji bi mogli doneti nove promene i zaustaviti napore.

Evropska komisija nije odgovorila na zahtev za komentar poslat van radnog vremena.

Opsežni pregovori, koji se odužuju do kasno u noć, ukazuju na to koliko je sporna rasprava o regulisanju veštačke inteligencije postala, razdvajajući svetske lidere i tehnološke izvršne direktore, jer sve popularniji generativni alati postaju sveprisutni. Evropska unija, kao i druge vlade, uključujući Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, suočava se sa izazovom pronalaženja ravnoteže između potrebe da zaštiti svoje sopstvene startape u oblasti veštačke inteligencije, poput francuskog Mistral AI-a i nemačkog Aleph Alpha-a, i potencijalnih društvenih rizika.

To je predstavljalo ključnu tačku spora u pregovorima, pri čemu su neke zemlje, poput Francuske i Nemačke, bile protiv pravila koja bi nepotrebno ograničila lokalne kompanije. Zvaničnici su sve više bili uvereni da će dogovor biti postignut rano u četvrtak, iako bi tehnički detalji zakona još uvek trebali da budu razrađeni u nizu narednih sastanaka.

Evropski bezbednosni organi su predložili plan koji bi zahtevao od razvojnih programera vrste modela veštačke inteligencije koji čine osnovu alata poput ChatGPT da vode evidenciju o tome kako se modeli treniraju, da sumiraju autorski zaštićeni materijal koji se koristi i da obeleže sadržaj koji je generisan veštačkom inteligencijom. Sistemi koji predstavljaju „sistemski rizik“ morali bi da sarađuju sa komisijom putem kodeksa ponašanja u industriji. Takođe bi morali da prate i prijavljuju incidente koji se odnose na modele. – Bloomberg

FAQ

1. Šta je regulacija veštačke inteligencije?

Regulacija veštačke inteligencije se odnosi na uspostavljanje pravnih okvira i kontrola koji utvrđuju način korišćenja veštačke inteligencije kako bi se obezbedila sigurnost, odgovornost i zaštita korisnika od potencijalnih rizika.

2. Kako će novi zakon uticati na generativne alate veštačke inteligencije?

Novi zakon će uspostaviti set kontrola i obaveza koje će razvojni programeri generativnih alata veštačke inteligencije morati da poštuju. Na primer, trebaće im da vode evidenciju o treniranju modela, obeleže generisani sadržaj i da prate i prijavljuju incidente.

3. Da li će novi zakon uticati samo na veštačku inteligenciju proizvedenu u Evropskoj uniji?

Novi zakon će se primenjivati na sve razvojne programere veštačke inteligencije koji žele da posluju u Evropskoj uniji, bez obzira na njihovu lokaciju.

4. Koliko su dugački pregovori oko novog zakona o veštačkoj inteligenciji?

Pregovori su trajali nekoliko časova i završeni su rano u četvrtak. Ipak, tehnički detalji zakona još uvek trebaju biti razrađeni tokom narednih sastanaka.

5. Koje su ključne tačke spora u pregovorima o zakonu?

Ključna tačka spora je bila između zaštite sopstvenih startapa za veštačku inteligenciju i smanjenja potencijalnih društvenih rizika. Nekolike zemlje, poput Francuske i Nemačke, su bile protiv pravila koja bi mogla da ograniče lokalne kompanije.

Read More