Rađena istraživanja na Univerzitetu Pensilvanije

0
73
radjena-istrazivanja-na-univerzitetu-pensilvanije

Summary

Istraživači na Univerzitetu Pensilvanije napravili su značajan napredak u oblasti veštačke inteligencije (AI) razvojem prvog integrisanog višesenzornog veštačkog neurona. Ovaj proboj, objavljen u časopisu Nature Communication, može imati dalekosežne implikacije za tehnologiju veštačke inteligencije. Dosadašnje robotske i AI sisteme su […]

Rađena istraživanja na Univerzitetu Pensilvanije

Istraživači na Univerzitetu Pensilvanije napravili su značajan napredak u oblasti veštačke inteligencije (AI) razvojem prvog integrisanog višesenzornog veštačkog neurona. Ovaj proboj, objavljen u časopisu Nature Communication, može imati dalekosežne implikacije za tehnologiju veštačke inteligencije.

Dosadašnje robotske i AI sisteme su se oslanjali na nezavisne senzore za prikupljanje informacija. Međutim, istraživački tim na čelu sa naučnikom Saptarshi Dasom pokušao je da replicira sposobnost ljudskog mozga da integriše različite senzorne ulaze kako bi donosio obaveštenije odluke. Njihov fokus bio je na integraciji senzora za dodir i senzora za vid, omogućavajući da izlaz jednog senzora modifikuje izlaz drugog senzora. Vizualna memorija je korišćena kako bi se olakšala ova interakcija.

Višesenzorni veštački neuron funkcioniše slično kao biološki neuroni, generišući električne impulse kako bi procesuirao informacije iz vizuelnih i taktilnih signala. Istraživači su napravili intrigantno otkriće – senzorni odgovor neurona se povećavao kada su kombinovani slabi vizuelni i taktilni signali.

Razvoj višesenzornog veštačkog neurona pruža brojne koristi za tehnologiju veštačke inteligencije. Ima potencijal da poboljša efikasnost senzorske tehnologije i doprinese stvaranju ekološki prihvatljivijih AI aplikacija. Na primer, roboti, dronovi i autonomna vozila mogli bi efikasnije da se kreću okolinom uz štednju energije.

Istraživanje koje su koautorisali Andrew Pannone i Harikrishnan Ravichandran, obojica doktoranti mašinskog inženjeringa, ističe ključno dostignuće: superaditivna suma slabih vizuelnih i taktilnih signala. Kombinovanjem ovih signala, AI sistemi mogli bi pristupiti veštačkoj odlučivanju koje je slično ljudskom, revolucionizujući ovu sferu i otvarajući nove mogućnosti za efikasniju i delotvorniju tehnologiju veštačke inteligencije.

Ovaj inovativni razvoj u AI-u nas približava stvaranju AI sistema koji mogu replicirati veštačkom odlučivanju slično ljudskom integrisanjem različitih senzornih ulaza. Ovaj napredak sa sobom nosi ogroman potencijal za budućnost tehnologije veštačke inteligencije.

Read More