Proizvođači automobila i tehnološki giganti se bore za poslednju granicu: komandnu tablu

Proizvođači automobila i Silicijumska dolina biju bitku za poslednji bastion ekrana, tržište vredno milijardi dolara: automobilske komandne table. Ekran na komandnoj tabli, i njegove reklame i usluge koje donose prihode, će se takmičiti za naklonost vozača onoliko

koliko telefoni to čine u ovom trenutku. Na primer, lokalni restorani, privatne klinike i druge firme bi na […]Original Article