Prodavnice u Švedskoj ne primaju keš

Švedsko tržište maloprodajnih plaćanja se ubrzano udaljava od upotrebe keša. Preostala vrednost keša u cirkulaciji je pala na 1% švedskog BDP-a. Ovakav razvoj događaja pokreće neka ključna pitanja u vezi sa ulogom države na tržištu plaćanja. Stotinama godina, javnost je

imala opciju da koristi jedino novčanice i kovanice koje izdaju centralne banke. Kad bi keš […]Original Article