Preko 150 radnika zaposlenih u Riot Games-u drži proteste zbog nepoštavanja prava

Situacija u kompaniji koja nam je donela ultra popularni League of Legends u proteklim mesecima nije nimalo prijatna, pogotovu za radnike zaposlene u njoj.

Zaposleni žele da se stane na put toksičnosti koja je već duže vremena prisutna u samoj kompaniji i da sam vrh organizacije učini nešto po tom pitanju. Sa tim ciljem, više od 150 radnika je izašlo na protest u kojem su mnogi zaposleni govorili o trenutnoj situaciji u kompaniji i javno su istakli svoje nezadovoljstvo.

Oni pre svega žele i da se stane na put nametnutoj arbitraži koja nanosi ogromnu štetu radnicima u mnogim kompanijama.

Problem sa ovom vrstom arbitraže leži u tome što ne dozvoljava radniku da svoje probleme, bilo da su vezani za toksičnost ili neke druge probleme, prenese izvan zatvorenih vrata kompanije na sud, već to mora biti(prisilno) rešeno sa samim menadžementom kompanije, što retko daje rezultate.

Zakon štiti poslodavca u ovom slučaju, koji na neki način otvoreno uskraćuje zaposlenog prava na pristup javnom pravosuđu, što im dalje daje moć da se ponašaju kao što Riot Games čini.

Original Article