Povrat poreza u 2022. godini za 2021. godinu (ZPP-DOH obrazac)

0
168

Popunio sam i poslao ZPP-DOH obrazac za povrat poreza i ove godine preko ePorezna aplikacije i nije se ništa promjenilo pa ponavljam upute od prošle godine…

Kako bi ostvarili povrat poreza za 2021. godinu u 2022. godini i ove godine morate podnijeti obrazac ZPP-DOH Poreznoj upravi do kraja veljače. ZPP-DOH obrazac je obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku. To su prava koja nisu automatski uračunata u porezne olakšice:

 • prebivalište i boravak na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili na području grada Vukovara
 • vlastita invalidnost/tjelesno oštećenje
 • uzdržavani članovi uže obitelji i/ili djeca i njihova invalidnost/tjelesno oštećenje
 • plaćeni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu i dana darovanja

Na istom obrascu možete zatražiti i:

 • pokretanje posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak u ime i za račun ostavitelja
 • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemni porez na dohodak

ZPP-DOH obrazac možete preuzeti (skinuti) s web stranice Porezne uprave (PDF oblik, veličina 169kB): https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOHODAK/ZPP-DOH.pdf

Popis jedinica lokalne samouprave (općina, gradova) razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti je dostupan u “Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti” donesenoj 28. prosinca 2017. godine. Navedenu odluku možete vidjeti u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html

Ovo je popis općina i gradova u prvoj skupini po stupnju razvijenosti iz gornje odluke:

Jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti u:

– I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Babina Greda, Berek, Biskupija, Brinje, Cetingrad, Cista Provo, Civljane, Crnac, Čađavica, Dežanovac, Donja Motičina, Donja Voća, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Draž, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Ervenik, Glina, Gornji Bogićevci, Gračac, Gradina, Gunja, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Jasenovac, Kapela, Kijevo, Kistanje, Krnjak, Lećevica, Levanjska Varoš, Lokvičići, Lovreć, Lukač, Majur, Markušica, Mikleuš, Negoslavci, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Petlovac, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Proložac, Saborsko, Severin, Sopje, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Suhopolje, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štitar, Tompojevci, Trnava, Trpinja, Udbina, Unešić, Velika Pisanica, Viljevo, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrhovine, Zagvozd, Zažablje, Zrinski Topolovac i Žumberak

Osim u papirnatom obliku, obrazac ZPP-DOH možete dostaviti Poreznoj upravi i elektronski putem web aplikacije ePorezna koja je dio servisa eGrađani. Moram pohvaliti državni aparat jer je eGrađani servis svake godine sve korisniji i olakšava život a i pojeftinjuje svu papirologiju…

Ovako izgleda dostavljeni ZPP-DOH obrazac na ePorezna aplikaciji

Snimio sam kratak video s uputama kako elektronski popuniti ZPP-DOH obrazac na ePorezna servisu:

Pretplatite se na moj Youtube kanal kako bi dobili obavijesti o novih snimkama – pretplata je besplatna: https://goo.gl/iMnXte!

Na videu nije prikazan način dodavanja priloga obrascu (rodni list, vjenčani list i slično) pa evo ovdje ukratko – smisao je da priloge dodajete tek kad ste poslali obrazac (tipka Pošalji) – tek onda imate opciju dodavanja priloga:

 1. Kad popunjavate obrazac, na stranici Dodaci 3 u točki VI.1. ZAHTJEVU PRILAŽEM SLJEDEĆE VJERODOSTOJNE ISPRAVE odaberite s popisa sve dokumente koje ćete priložiti
 2. Provjerite jeste li sve popunili (adresu, podatke za olakšice, broj svog bankovnog računa i jeli popis dokumenata koje ćete priložiti potpun)
 3. Stisnite tipku Pošalji da pošaljete popunjen obrazac.
 4. Sad imate opciju dodavanja priloga:
  1. Otvaranjem „Pregleda dostavljenih obrazaca“ i odabirom jednog od dostavljenih obrazaca koji podržava dostavu priloga te odabirom opcije „Prilozi“ iz padajućeg izbornika
  2. Odabirom opcije „Prilozi“ na „Potvrdi zaprimanja“ prilikom dostave obrasca

Dokumenti moraju biti u PDF obliku do 5MB veličine .

Kad ste poslali obrazac i dodali priloge možete preuzeti i potvrdu na ObrasciPregled dostavljenih obrazaca – odaberete ZPP-DOH – Pregled po datumu slanja, Ako je odabrani mjese točan, trebali bi imati ZPP-DOH u donjoj tablici pa na padajućem izborniku odaberete preuzimanje potvrde. Na tom izborniku su i ostale informacije:

Mobitelom možete skenirati dokumente i spremiti ih u PDF obliku uz pomoć besplatne aplikacije Microsoft Lens:

Kratke upute za građane od Porezne uprave:

LoadingOriginal Article

(Visited 1 times, 1 visits today)