Zakerberg ima AI “asistenta” sa glasom Morgana Frimena

Mark Zakerberg je ranije najavljivao da e u svojoj kui instalirati “asistenta” sa vetakom inteligencijom, po ugledu na Darvisa, kompjuterski sistem koji pomae Toniju Starku u filmovima o Ajronmenu.

Article source: http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2016&mm=12&nav_id=1212194