Pet provajdera konverzacijskih AI softverskih platformi nazvani IDC Inovatori

International Data Corporation (IDC) je 2. jula 2018. objavio izveštaj IDC Innovators koji profiliše pet tehnoloških provajdera koji se smatraju ključnim vendorima na tržištu konverzacijskih AI platformi. Pet kompanija imenovanih za IDC inovatore su Personetics, Kore.ai, Artificial Solutions, Inbenta i CogniCor.

Konverzacijske AI platforme se koriste za izgradnju aplikacija koje odgovaraju na pitanja, daju savete i/ili preporuke koristeći obradu prirodnog jezika i druge tehnologije koje su u vezi sa dijalogom. Tržište za inteligentnu asistenciju pri konverzaciji rapidno raste, podstaknuto korišćenjem i prihvatanjem korisničkih alata kakvi su Google Assistant, Appleov Siri i Amazonov Alexa. Danas postoje desetine kompanija dobavljača koje nastoje da adresiraju ove nove interface mogućnosti koje nastaju sa novim kompanijama koje se pojavljuju na tržištu svakog dana. Ovi snabdevači nude veoma širok spektar mogućnosti i funkcionalnosti u razvoju konverzacijskih AI aplikacija. Kompanije identifikovane kao IDC inovatori nude neke od inovativnijih mogućnosti danas dosupnih na tržištu.

“Konverzacijske aplikacije bazirane na AI sve više se koriste od strane mnogih tipova organizacija kao dodatak ili zamena za tradicionalnije obrasce interakcije, uključujući ljudske agente, web/mobile interfejse, IVR i live chat“, rekao je David Schubmehl, direktor istraživanja u Cognitive/Artificial Intelligence Systemima u IDC-u. “Organizacije prihvataju projekte koji razvijaju konverzacijske agente zasnovane na korišćenju konverzacijskih AI platformi kao što su one profilisane u ovom izveštaju.“

Toneo Artificial Solutionsa dozvoljava poslovnim korisnicima i programerima da sarađuju na brzom kreiranju sofisticiranih aplikacija za prirodni ljudski jezik, omogućavajući ljudima da razgovaraju sa aplikacijama i uređajima koristeći govor, tekst, dodir ili gestikulaciju.

CogniCor koristi grafikone kognitivnog znanja da enkodira model ekspertskog znanja u svim domenima u okviru konteksta da bi se kreirali chatbotovi sa semantičkim razumevanjem konteksta i sposobnošću odgovaranja na složena pitanja.

Inbenta koristi leksikon koji je napravio tim računarskih lingvista i stručnjaka za pretragu, koji sadrži stotine hiljada odnosa sa jezički specifičnim značenjima, da bi razvio konverzacijske interfejse koji odgovaraju korisničkim pitanjima.

Kore.ai kombinuje konverzacijsku AI platformu sa snažnim mehanizmom za automatizaciju zadataka da bi pomogao organizacijama da automatizuju specifične tokove B2B procesa koristeći konverzacijski AI za interakciju sa krajnjim korisnicima i knowledge workerima.

Personetics nudi platformu koja kombinuje najsavremenije konverzacijske AI sposobnosti, savetodavne usluge bazirane na domenski specifičnom mašinskom učenju i široko i duboko poznavanje oblasti korisničkog bankarstva i finansija.

Izveštaj IDC Innovators: Conversational AI Software Platforms, 2018 (IDC #US44001917) profiliše pet novih tehnoloških provajdera koji nude konverzacijske AI softverske platforme. Ove platforme olašavaju razvoj inteligentnih, savetodavnih, konverzacijskih aplikacija, uključujući inteligentne asistente. Tehnološke komponente ovih platformi uključuju tekstualnu analizu, tagovanje, pretraživanje, mašinsko učenje, kategorizaciju, klastering, generisanje hipoteza i odgovaranje na pitanja.

Izvor: IDC Media Center

Original Article