Pečat izbrisan iz više od 100 propisa i poslat u istoriju

Uz podršku britanskog Fonda za dobru upravu zaokružen je zakonski okvir
za razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji

Beograd, 1. oktobar 2018. – Prvi dan oktobra doneo je veliku prekretnicu za poslovni ambijent Srbije jer se privredi više ne može nametnuti obaveza da koristi pečat dok je za početnike u biznisu startovala mera poreskog oslobođenja u prvoj godini poslovanja. Uspešno je završen i projekat „Ka administraciji bez suvišnih papira“, realizovan uz podršku britanskog Fonda za dobru upravu, kojim je zaokružen regulatorni okvir za razvoj elektronskog poslovanja.

Tri značajna postignuća obeležena su na konferenciji u Narodnom muzeju, koju su organizovali Vlada Srbije, Britanska ambasada i NALED. Na skupu je ocenjeno da će brzina razvoja e-poslovanja zavisiti od spremnosti državnih i lokalnih institucija da prigrle novi model rada bez papira, ali i kompanija koje će ponuditi tzv. usluge od poverenja odnosno ostaloj privredi omogućiti korišćenje e-potpisa, elektronskog čuvanja i arhiviranja dokumentacije.

– Od brzine uvođenja e-uprave zavisiće konkurentnost naše države, naš standard i plate i zato je e-uprava jedan od prvih prioriteta Vlade Srbije. Nakon ovog projekta prvi sledeći korak je uvođenje arhiviranja e-dokumenata i do kraja godine skupštini ćemo predložiti zakon o arhiviranju i arhivskoj građi kako bismo štampanje papira i iznajmljivanje magacina poslali u istoriju – izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić na otvaranju konferencije.

Prema njenim rečima, danas je veliki dan za privredu Srbije jer upotreba pečata odlazi u istoriju. Brnabić je izrazila nadu da će eliminisanje pečata u poslovnim odnosima vrlo brzo pokazati da pečatiranje nije potrebno ni državnim organima. Ona je dodala da je 1. oktobar i veliki dan za preduzetništvo i najavila da će, ukoliko se mera poreskog oslobođenja za početnike u poslovanju pokaže korisnom, biti proširena sledeće godine na nove kategorije korisnika.

Britanski ambasador Denis Kif istakao je doprinos projekta „Ka administraciji bez suvišnih papira“, ali i celokupan doprinos Britanske ambasade i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva razvoju e-uprave u Srbiji. Kroz Fond za dobru upravu do sada su odobreni projekti u vrednosti od 12,5 miliona evra, od kojih oko 5,2 miliona evra ide na podršku transparentnijoj i efikasnijoj upravi.

– Kroz ovaj projekat je izrađeno 12 podzakonskih akata koji regulišu elektronsko arhiviranje, a istovremeno je 141 državni službenik prošao neophodnu obuku. Uštede za državu i privrede su višemilionske, u smislu štampanja, skladištenja i čuvanja papirne dokumentacije. Reći ću vam da samo jedna državna institucija godišnje proizvede i do 20 miliona stranica različitih dokumenata, zbog čega strada šuma od 1.300 stabala. Troškovi osoblja za upravljanje tim dokumentima iznose oko milion evra, dok iznajmljivanje i održavanje skladišta košta oko 100.000 evra – rekao je Kif.

Predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu Željko Tomić naglasio je da je deo projekta bilo i sprovođenje analize 39 propisa koji regulišu najčešće poslovne procese privrede i institucija kao što su vođenje poslovnih knjiga, fakturisanje, prodaja, izdavanje uverenja ili poreski postupci.

– Utvrdili smo da je 22 propisa potrebno menjati jer, ukoliko želimo da razvijamo e-poslovanje, iz propisa moramo da eliminišemo termine kao što su original, fotokopija, podnošenje dokaza o uplati, uručenje ili neposredni uvid u dokument jer u praksi znače obavezu dolaska na šalter i lični kontakt privrednika i službenika iako za tim nema potrebe u 95% slučajeva. Osnovu za to dao je Zakon o opštem upravnom postupku koji je omogućio da institucije same pribavljaju i razmenjuju podatke iz svojih evidencija što je građanima uštedelo više od 500.000 sati kurirskog rada za državu ili 57 godina čekanja u redovima – istakao je Tomić.

U okviru projekta realizovana je i kampanja „Pitajte kada ćemo se osloboditi suvišnih papira“ sa ciljem jačanja svesti građana, privrede i javnih službenika o koristima prelaska na elektronsko poslovanje i upotrebu e-dokumenata. Pored svih propisa, video uputstava o e-poslovanju i e-rečnika, svi zainteresovani na portalu www.pitajtekada.rs mogu da nađu informacije o procedurama koje su građani nominovali za digitalizaciju i glasali za prioritete.

Najviše glasova dobile su procedure poput izdavanja potvrde o plaćenom porezu, uplate taksi javnim institucijama, promena prezimena i prebivališta u ličnoj karti, fakturisanje, izdavanje međunarodne vozačke dozvole, elektronsko podnošenje tužbi. Savez za e-upravu pripremiće predlog za digitalizaciju najbolje ocenjenih procedura koje će uvrstiti u Sivu knjigu NALED-a i dostaviti Vladi Srbije na rešavanje.

Original Article