Ovaj uređaj pretvara čitavu sobu u ekran

Svetlosne projekcije na zidu. Zamor očiju je realan. Između telefona i laptop računara i televizora, izgleda kao da je svet prepun svetlećih staklenih kutija.. Na prvi pogled možda izgleda kao da novi Lightform projektor sistem koji projektuje

svetlost na bilo koju površinu, predstavlja deo problema. Potom shvatite šta je u sistem u stanju da uradi. […]Original Article