Održan četvrti hrvatski Forum o upravljanju Internetom

Forum o upravljanju Internetom (IGF) globalna je inicijativa koja djeluje pod okriljem UN-a s idejom da na jednom mjestu okupi sve zainteresirane da ravnopravno sudjeluju u diskusiji o pitanjima važnim za upravljanje Internetom. Inicijativa je nastala 2006. godine na ‘World Summit on Information Society’ (WSIS) u Tunisu, odlukom generalnog tajnika UN-a kao otvorena platforma za rasprave vezane uz pitanja upravljanja Internetom. Neposredna motivacija za ovu odluku bila je potreba da se u rasprave o upravljanju i regulaciji Interneta uključi šira društvena zajednica, obzirom da se uvidjelo da su teme povezane s upravljanjem Internetom šire od tema IP adresnog prostora, Internetskih protokola i domena. Također je uočena potreba da se u rasprave pored predstavnika država, uključe i drugi dionici poput predstavnika civilnog društva, akademske zajednice, industrije i privatnog sektora.

Četvrti hrvatski Forum o upravljanju Internetom održan je 25. listopada 2018. godine u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Nakon uvodnog govora predstavnika domaćina načelnika Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i člana Organizacijskog odbora CRO-IGF-a Kreše Antonovića i voditelja ovogodišnjeg CRO-IGF-a Kristijana Zimmera iz Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet – HrOpen uslijedile su dvije panel-diskusije, “Otpornost demokracije na kibernetičke napade” i “Reforma europskog zakonodavnog okvira o autorskim pravima”.

Na panel-diskusiji “Otpornost demokracije na kibernetičke napade” sudjelovali su doc. dr. sc. Stjepan Groš (FER), Tomislav Štivojević (CARNET), Jelena Tešija (GONG), Lucijan Carić (DefenseCode), Damir Sušanj (HAKOM) a moderirao ju je doc. dr. sc. Tonimir Kišasondi (Oru). Na panelu se govorilo o problematici otpornosti demokratskih sustava EU na kibernetičke napade, prvenstveno na izbornu infrastrukturu i javni sektor, o potrebi povećanja transparenstnosti političkih kampanja te o transponiranju direktive NIS u nacionalne zakonodavne okvire država članica EU.

Na drugoj panel-diskusiji pod nazivom “Reforma europskog zakonskog okvira o autorskim pravima” sudjelovali su Leina Meštrović (Digital DemoCroatia), izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (Pravni fakultet), Mladen Vukmir (Vukmir i suradnici), Vlaho Hrdalo (Udruga za blockchain i kriptovalute) a moderirao ju je doc. dr. sc. Tihomir Katulić (Pravni fakultet). Govorilo se o predloženoj reformi autorskog prava u EU koja izaziva brojne oprečne stavove.

Njeni pobornici naglašavaju ciljeve poput boljeg pristupa online sadržajima, većoj mogućnosti korištenja materijala zaštićenog autorskim pravom u obrazovanju, istraživanju i kulturi, te funkcionalnijim tržištem materijala zaštićenog autorskim pravom. Protivnici naglašavaju da se radi o do sada najvećem napadu na slobodu Interneta, o uvođenju štetnih i potencijalno diskriminirajućih automatiziranih "upload filtara", o takozvanom "porezu na linkove" koje bi građanima otežalo dijeljenje sadržaja na društvenim i poslovnim mrežama i naglašavaju iznimne teškoće u stvarnoj primjeni ovakvih tehnologija, koje bi stvorile cenzurirani Internet ograničenih sloboda. Ono s čim su se svi panelisti barem djelomično složili je da je direktiva reakcija na trenutno relativno loše stanje po pitanju zaštite prava autora i to zakašnjela te da se očekivala veća kreativnost i vizionarstvo EU-a u rješavanju ovog pitanja.

Original Article