Objavljena ukradena baza podataka korisnika Nitro PDF

0
37

Haker ShinyHunters objavio je bazu podataka koja sadrži e-mail adrese, imena i lozinke korisnika Nitro PDF. Objavljena baza podataka od 14 GB sadrži 77.159.696 zapisa sa e-mail adresama korisnika, punim imenima, hashovanim lozinkama, imenima kompanija, IP adresama i ostalim informacijama

vezanim za sistem. Servis Have I Been Pwned koji omogućava korisnicima da provere da li su njihovi podaci kompromitovani…Original Article