Novi međunarodni sporazum o bezbednosti veštačke inteligencije (AI) dobija potpise 18 zemalja

0
113
novi-medjunarodni-sporazum-o-bezbednosti-vestacke-inteligencije-(ai)-dobija-potpise-18-zemalja

Summary

Danas je objavljen novi međunarodni sporazum o bezbednosti veštačke inteligencije (AI) koji je dobio potpise 18 zemalja, među kojima su SAD, Velika Britanija i druge veće sile. Ovaj dokument, koji obuhvata 20 stranica, pruža opšte preporuke za kompanije koje razvijaju […]

Novi međunarodni sporazum o bezbednosti veštačke inteligencije (AI) dobija potpise 18 zemalja

Danas je objavljen novi međunarodni sporazum o bezbednosti veštačke inteligencije (AI) koji je dobio potpise 18 zemalja, među kojima su SAD, Velika Britanija i druge veće sile. Ovaj dokument, koji obuhvata 20 stranica, pruža opšte preporuke za kompanije koje razvijaju i/ili koriste AI sisteme, uključujući praćenje zloupotrebe, zaštitu podataka od manipulacije i proveru dobavljača softvera.

Izjava upozorava da bezbednost ne bi trebala biti „sporedna razmatranja“ u vezi sa razvojem veštačke inteligencije, već umesto toga podstiče kompanije da tehnologiju razvijaju sa bezbednošću kao primarnim ciljem.

Ovaj sporazum predstavlja važan korak ka stvaranju zajedničkog okvira za bezbednost veštačke inteligencije na međunarodnom nivou. Potpisivanje ovog dokumenta od strane 18 zemalja naglašava važnost da AI tehnologija bude bezbedna i odgovorna.

Veštačka inteligencija igra sve važniju ulogu u našim životima, tako da je ključno uspostaviti smernice i standarde kako bi se osigurala sigurna i etička upotreba ove tehnologije.

U budućnosti, očekujemo da će se broj zemalja koje se pridružuju ovom sporazumu povećavati, a sam sporazum će biti osnova za dalji razvoj sigurne i odgovorne veštačke inteligencije širom sveta.


Česta pitanja:

1. Koji su ciljevi ovog sporazuma o bezbednosti veštačke inteligencije?

Ovaj sporazum ima za cilj da pruži opšte preporuke za kompanije koje razvijaju i koriste veštačku inteligenciju. On naglašava važnost bezbednosti i poziva kompanije da tehnologiju razvijaju sa bezbednošću kao primarnim ciljem.

2. Koliko zemalja je potpisalo ovaj sporazum?

Na ovaj sporazum su do sada potpisale 18 zemalja, uključujući SAD, Veliku Britaniju i druge veće sile.

3. Šta se očekuje u budućnosti u vezi sa ovim sporazumom?

Očekuje se da će se broj zemalja koje se pridružuju ovom sporazumu povećavati u budućnosti. Takođe, ovaj sporazum će biti osnova za dalji razvoj sigurne i odgovorne veštačke inteligencije širom sveta.

Read More