Novi Diznijev drudge je vrhunski gimnastičar (VIDEO)

Laboratorija Disney Research ima jednog baš takvog robota. Zove se Stikmen (Stickman), što mu potpuno i odgovara, budući da predstavlja robotski štap (engl. hang – štap) sposoban da izvodi različite akrobatske radnje. 

Tokom punog okreta od 360 stepeni, Stikmen se zaljulja sa plafona visine šest metara, pušta se sa kanapa kada dostigne najnižu tačku, odskače i izvodi okret. 

Potpuno ispravljen, Stikmen ima dužinu od 2 metra i 13 centimetara, što otprilike odgovara „dužini gimnastičara sa ispruženim rukama i nogama“. 

Sadejstvo inercije pokreta robota, rada elektronskih senzora za merenje daljine i kompjuterskog vida omogućava Stikmenu da izvede ove akrobacije, kao i da se potom bezbedno „prizemlji“.

Article source: http://vesti-online.com/Slobodno-Vreme/Nauka-i-tehnologija/698425/Novi-Diznijev-robot-je-vrhunski-gimnasticar-VIDEO