Nova VIDI pi platforma: Djeca uče učeći stroj

0
74

Na poznatoj Carnetovoj korisničkoj konferenciji CUC, ove su godine prezentirani radovi i projekti koji su prošli strogu evaluaciju Carnetove stručne komisije. Jedan od odabranih radova na CUC 2022 bila je i VIDI PI platforma na što smo jako ponosni jer se radi o jednom novom cutting edge proizvodu koji uskoro dolazi na tržište kao edukacijski proizvod domaće pameti.

Naša nova uzdanica zapravo je gemificirana platforma kojom želimo profesorima u radu s djecom učiniti lakše upravljanje nastavnim procesom i osloboditi vrijeme kako bi nastavnik postao facilitator i već tijekom školskog sata pratio napredovanje svojih učenika te im prilagođavao dinamiku svladavanja gradiva.

Upravo smo završili alfa testiranje VIDI pi platforme u osnovnoj školi „Petar Zrinski“ u Čabru gdje je poznata STEM učiteljica Tanja Šebalj-Kocet, inače i dobitnica nagrade za izvrsnost, obavila testiranje za svojim učenicima te rezultate rada sa VIDI pi platformom prezentirala na CUC konferenciji pred prepunim auditorijem.

„Igra je potpuno nenasilna, a prolazak djece kroz igru je dosta opuštajući i nije stresan. Važan cilj, koji sam ja kao učitelj uočila u ovom projektu je da se od najranije dobi podučavaju, njihovoj dobi prilagođeni koncepti strojnog učenja i umjetne inteligencije. Ono što će vama biti bitno kao nastavnicima je da je igra povezana sa predmetnim kurikulumima i ishodima koji sa njima dolaze, na način da se učitelju olakša formativno praćenje učenikovog uspjeha.“, istaknula je Tanja Šebalj-Kocet, učiteljica-savjetnica koja je provodila alfa testiranje VIDI pi platforme.

„Kada su moji učenici igrali ovu igru bili su izuzetno motivirani, izuzetno koncentrirani, čak mogu reći začuđujuće mirni. Jednostavno, čak i oni učenici koji su inače lošiji u učenju, toliko su se jako trudili i u dijelovima gdje je igra postala jako zahtjevna nisu odustajali, doista su išli do kraja.“, zaključila je Tanja Šebalj-Kocet svoje inače detaljno izlaganje okupljenim kolegama nastavnicima na CUC korisničkoj konferenciji te je ujedno iskorištena prilika za pozivanje škola koje će sudjelovati u beta testiranju platforme.

Što je zapravo VIDI pi?

VIDI pi je potpuno novi inovativni pristup obrazovanju kroz upotrebu novih tehnologija i gemifikacije te pokazuje koncepte koji vode individualiziranom obrazovanju u kojemu će se napredak učenja pratiti od strane nastavnika jednostavnije, a ujedno pruža potencijal da se nastavniku personaliziraju zadaci, ovisno o stupnju usvajanja znanja svakog pojedinog učenika po pojedinoj zadanoj lekciji.

Također će biti vidljiva i trenutna reakcija učenika na ovakav pristup učenju i podizanju njihove motiviranosti i fokusiranosti na nastavni sadržaj.

Platforma VIDI pi je namijenjena učenicima 3. i 4. razredna osnovne škole te koristi strojno učenje i umjetnu inteligenciju (ML i AI) kao nastavno sredstvo. Osnovna premisa je da učenici u igri u interakciji sa svojim okolinom pomoću zasebnog kontrolera (što može biti posebni VIDI pi uređaj ali i njihov mobitel) treniraju svoje ML modele uz ostvarenje predviđenih ishoda učenja.

VIDI pi će biti spreman kao MVP do kraja ove godine, a tijekom drugog polugodišta školske godine 2022/2023 naći će se u testnom korištenju u desetak odabranih hrvatskih škola nakon čega će u puno komercijalizaciju ući u jesen 2023. kao prvi hrvatska edukacijska gemificirana platforma namijenjena učenju osnovnih koncepata strojnog učenja.

Original Article