Nova Toyotina GA-B platforma

Toyotin razvoj novih platformi u skladu sa Toyota New Global Architecture (TNGA) filozofijom, omogućio je promenu u vožnji, rukovanju i stilizovanju niza novih modela. Prva, GA-C platforma za automobile srednje veličine, predstavlja osnovu za napredak u voznim

karakteristikama i privlačnosti najnovije generacije Priusa, C-HR-a i nove Corolle. Slično tome, TNGA filozofija u velikoj meri je […]Original Article