Nova pravila EU za Google i Facebook

0
53

Europska komisija donijela je Akt o digitalnim tržištima (DMA), koji će se početi primjenjivati od početka svibnja 2023. godine s ciljem da se velike internetske platforme poput Amazona, Googlea, Facebooka i Microsofta ponašaju na pošten način jer im u protivnom prijete ogromne kazne.

"Neke velike internetske platforme djeluju kao „nadzornici” pristupa digitalnim tržištima. Cilj je Akta o digitalnim tržištima (DMA) osigurati da se te internetske platforme ponašaju na pošten način. Zajedno s Aktom o digitalnim uslugama, Akt o digitalnim tržištima jedan je o ključnih elemenata europske digitalne strategije", navodi Europska komisija u svojem priopćenju.

Aktom o digitalnim tržištima (DMA) uspostavljen je skup usko definiranih objektivnih kriterija za kvalifikaciju velike internetske platforme kao takozvanog „nadzornika pristupa”. U roku od dva mjeseca poduzeća koja pružaju osnovne usluge platforme morat će obavijestiti Komisiju i dostaviti sve relevantne informacije. Komisija će zatim imati dva mjeseca za donošenje odluke o imenovanju nadzornika pristupa. Imenovani nadzornici pristupa imat će najviše šest mjeseci nakon odluke Komisije da osiguraju usklađenost s obvezama predviđenima Aktom o digitalnim tržištima.

Time DMA ostaje dobro usmjeren na problem koji se želi riješiti u pogledu velikih sistemskih internetskih platformi.

Ti će kriteriji biti ispunjeni:

– ako poduzeće zauzima jak gospodarski položaj, ima zamjetan utjecaj na jedinstvenom tržištu i aktivno je u više zemalja EU-a

– ako poduzeće zauzima jak posrednički položaj, odnosno povezuje velik broj korisnika s velikim brojem poduzeća

– ako poduzeće ima (ili će uskoro zadobiti) čvrst i trajan položaj na tržištu, tj. da je stabilno tijekom vremena, što je ispunjeno ako je u svakoj od zadnje tri financijske godine ispunilo prethodno navedena dva kriterija.

Koje su prednosti Akta o digitalnim tržištima?

Poslovni korisnici koji se za nuđenje usluga na jedinstvenom tržištu oslanjaju na nadzornike pristupa imat će pravednije poslovno okruženje.

Inovatori i novoosnovana tehnološka poduzeća imat će nove mogućnosti za tržišno natjecanje i inovacije u okruženju internetskih platformi, a da pritom ne moraju postupati u skladu s nepoštenim uvjetima koji ograničavaju njihov razvoj.

Potrošači će moći birati između više kvalitetnijih usluga te će imati više mogućnosti za promjenu pružatelja usluga, neposredan pristup uslugama i pravednije cijene.

Nadzornici pristupa ni na koji način neće umanjiti mogućnosti inoviranja, a nudit će i nove usluge. Neće smjeti nepošteno postupati prema poslovnim korisnicima ni korisnicima koji o njima ovise i tako stjecati neopravdanu prednost.

Što to znači za nadzornike pristupa?

Novim će se pravilima utvrditi što su nadzornici pristupa u svakodnevnom poslovanju dužni, a što ne smiju činiti.

Primjerice, nadzornici pristupa bit će dužni:

– trećim stranama u određenim posebnim situacijama omogućiti interoperabilnost s vlastitim uslugama nadzornika pristupa

– omogućiti poslovnim korisnicima pristup podacima koje generiraju pri korištenju njihovih platformi

– poduzećima koja oglašavaju na njihovim platformama staviti na raspolaganje alate i informacije koje oglašivači i izdavači trebaju kako bi mogli sami neovisno provjeravati oglase objavljene na platformi

– poslovnim korisnicima omogućiti da promiču svoju ponudu i sklapaju ugovore s klijentima koji nisu aktivni na platformi.

S druge strane, nadzornici pristupa više primjerice ne smiju:

– povoljnije rangirati vlastite nego slične proizvode i usluge koje na njihovim platformama nude treće strane

– sprječavati potrošače da se povežu s poduzećima koja nisu aktivna na platformi

– sprječavati korisnike da izbrišu predinstalirani softver ili aplikaciju.

– pratiti krajnje korisnike izvan osnovne usluge platforme nadzornika pristupa u svrhu ciljanog oglašavanja ako nije dana stvarna privola

Kako će Komisija osigurati da alat ide ukorak s dinamičnim digitalnim sektorom?

Kako bi nova pravila o nadzornicima pristupa držala korak s brzim razvojem digitalnih tržišta, Komisija će provoditi istraživanja tržišta, što će joj omogućiti:

– da poduzeća okvalificira kao nadzornike pristupa

– da prema potrebi ažurira obveze nadzornika pristupa

– da osmisli korektivne mjere za slučaj sustavnih povreda pravila Akta o digitalnim tržištima.

Koje će biti posljedice nepoštovanja propisa?

– Novčane kazne u iznosu do 10 % ukupnog godišnjeg prometa poduzeća na svjetskoj razini ili do 20 % u slučaju ponovljenih povreda

– Periodične novčane kazne u visini do 5 % prosječnog dnevnog prometa

– Ako se povrede DMA-a budu sustavno ponavljale, nadzornicima pristupa se nakon istraživanja tržišta mogu izreći dodatne korektivne mjere razmjerne povredi. Takve korektivne mjere morat će biti razmjerne počinjenoj povredi. Ako je potrebno, kao krajnje rješenje mogu se odrediti nefinancijske korektivne mjere. To mogu primjerice biti mjere kojima se nastoji promijeniti ponašanje te strukturne korektivne mjere, npr. prodaja (dijelova) poduzeća.

U svakom slučaju, ovo nameće potpuno nova pravila velikim tehnološkim divovima i sada nam preostaje vidjeti kako će se tome prilagoditi ako žele nastaviti poslovati u EU bez dominantne pozicije na tržištu.

Original Article