Nepoznati oblik mase između crne rupe i neutronske zvezde otkriven u svemiru

0
67
nepoznati-oblik-mase-izmedju-crne-rupe-i-neutronske-zvezde-otkriven-u-svemiru

Summary

Astronomi otkrivaju sve više tajanstvenih objekata u svemiru koji nam pružaju nove uvide u prirodu univerzuma. Nedavno su primetili neobičan kosmički objekat u gustom oblaku zvezda nazvanom NGC 1851, koji se nalazi 40.000 svetlosnih godina daleko od nas. Otkriven je […]

Nepoznati oblik mase između crne rupe i neutronske zvezde otkriven u svemiru

Astronomi otkrivaju sve više tajanstvenih objekata u svemiru koji nam pružaju nove uvide u prirodu univerzuma. Nedavno su primetili neobičan kosmički objekat u gustom oblaku zvezda nazvanom NGC 1851, koji se nalazi 40.000 svetlosnih godina daleko od nas.

Otkriven je zahvaljujući brzim bljeskovima saputnika poznatog kao pulsar, rotirajuće neutronske zvezde koja emituje zrak svetlosti svakih šest milisekundi. Ovaj novi entitet pripada kategoriji objekata koji su između crne rupe i neutronske zvezde.

Obično, crne rupe i neutronske zvezde su ostaci masivnih zvezda nakon veličanstvenih eksplozija poznatih kao supernove. Iako se formiraju na isti način, ova dva tipa objekata mogu imati znatno različite mase. Supermasivne crne rupe mogu biti teže od milijardu Sunaca, dok su neutronske zvezde retko teže od tri solarne mase.

Dugo vremena naučnici su mogli posmatrati samo neutronske zvezde teške kao dva Sunca i crne rupe lake kao pet Sunaca, ostavljajući veliku prazninu u razumevanju objekata između ove dve kategorije. Međutim, 2019. godine, Laserska interferometarska opservatorija gravitacionih talasa (LIGO) otkrila je gravitacione talase koji su ukazivali na postojanje objekta u tom masenom jazu.

Koristeći radioteleskop MeerKAT u Južnoafričkoj Republici, astronomi su skenirali NGC 1851 i primetili slab radioprelaz pulsara. Mapirajući orbitalno kretanje ovog objekta, otkrili su da pulsar čini binarni sistem sa objektom mase oko 3,9 solarne mase – nepoznat oblik mase između crne rupe i neutronske zvezde.

Ova otkrića otvaraju nova vrata u proučavanju prirode tamne materije i mogu pružiti dragocene informacije za testiranje postojećih teorija o materiji u univerzumu. Iako još uvek nije jasno tačno o kojem se objektu radi – da li je to najmasivnija neutronska zvezda, najlakša crna rupa ili nešto potpuno novo za nauku – dalja istraživanja će nam pomoći da bolje razumemo ove kosmičke tajne.

(Telegraf Nauka/Live Science)

FAQ

1. Šta su crne rupe i neutronske zvezde?

Crne rupe su objekti masivnih zvezda koji su nastali nakon supernove eksplozija. Neutronske zvezde su rotirajuće neutronske zvezde koje emituju zrak svetlosti svakih šest milisekundi.

2. Kako su astronomi otkrili objekat u blizini pulsara NGC 1851?

Astronomi su koristili radioteleskop MeerKAT u Južnoafričkoj Republici da bi skenirali NGC 1851 i primetili slab radioprelaz pulsara. Mapiranjem orbitalnog kretanja objekta, otkrili su da pulsar čini binarni sistem sa objektom mase oko 3,9 solarne mase.

3. Kako se novi objekat razlikuje od crnih rupa i neutronske zvezde?

Novi objekat se nalazi između crne rupe i neutronske zvezde u pogledu mase. Supermasivne crne rupe mogu biti teže od milijardu Sunaca, dok su neutronske zvezde retko teže od tri solarne mase. Ovaj objekt ima masu između ove dve kategorije.

4. Kako otkriće otvara nova vrata u proučavanju tamne materije?

Otkriće ovog objekta pruža mogućnost da se bolje razume priroda tamne materije i da se testiraju postojeće teorije o materiji u univerzumu.

5. Da li znamo tačno o kojem objektu se radi?

Još uvek nije jasno o kojem objektu se tačno radi. Dalja istraživanja će nam pomoći da bolje razumemo ovu kosmičku tajnu.

Srodni linkovi:

Telegraf Nauka

Live Science

Read More