Ne radi WhatsApp: Milioni ljudi ?irom sveta prijavljuju kvar

Vanredni podcast: Napad bez presedana – stara kola, nov nain

U novom, vanrednom Tehnopolisu razgovaramo o sajber napadu za koji Europol kaze da je bez presedana, koji je do sada traei otkup onesposobio preko 230 hiljada raunara irom sveta ukljuujui informacione sisteme Renoa, Telefonike, FedExa i britanske zdravstvene slube.

Article source: http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2017&mm=05&nav_id=1261580