MOUNTAIN BIKE SCW 1 kompanije STRUCTURE CYCLEWORKS

Kompanije neumorno rade tražeći sledeću veliku inovaciju vezanu za istraživanje otvorenih prostora, ali dugo nismo videli nešto što je interesantno kao ova nesvakidašnja sprava. U kompaniji Structure Cycleworks su odlučili da zanemare disciplinu tokom dizajniranja svog novog SCW 1

Foundation planinskog bicikla – to je zverska konstrukcija koja ne obraća pažnju na uvrežene konvencije. Na […]Original Article