Meta i kontradikcija u stavu o autorskim pravima

0
71
meta-i-kontradikcija-u-stavu-o-autorskim-pravima

Kompanija Meta, ranije poznata kao Facebook, nedavno je izazvala burne reakcije zbog svoje pozicije o autorskim pravima koja se pokazuje kao kontradiktorna. Dok sa jedne strane zagovaraju tezu da autorska prava ne bi trebalo da se odnose na online sadržaje korišćene za razvoj veštačke inteligencije, s druge strane, istrajavaju na rigoroznoj zaštiti autorskih prava za svoje AI modele, kao što je nedavno razvijeni model Llama.

Meta je uložila značajna sredstva u razvoj veštačke inteligencije, želeći da se poklopi sa rastućom popularnošću ChatGPT-a, proizvoda kompanije OpenAI. U tom smislu, Meta se pridružila gigantima kao što su Google i Microsoft u lobiranju pred Američkom kancelarijom za autorska prava. Oni tvrde da ogroman broj tekstova, slika i podataka preuzetih sa interneta i korišćenih za obuku AI modela ne podleže autorskim pravima i da bi sve trebalo smatrati „poštenom upotrebom“.

Međutim, paradoksalno je da je samo nekoliko meseci pre tog stava, Meta zahtevala širu zaštitu autorskih prava za svoj Llama AI model. Kada je početna verzija modela neautorizovano procurila na internet, Meta je reagovala pozivajući se na zakon o autorskim pravima i zahtevajući od GitHub-a, platforme u vlasništvu Microsofta, da ukloni ili ograniči pristup modelu.

Ipak, Meta nije uspela da u potpunosti ukloni model Llama sa GitHub-a jer je korisnik koji je objavio detalje o modelu osporio ovu akciju tvrdeći da specifikacije modela nemaju dovoljno originalnosti da bi bile podložne autorskim pravima. On je argumentovao da su „težine“ modela, odnosno njegove karakteristike, kopirane iz dela korišćenih za obuku Llama i da ne uključuju lični izbor ili kreativni doprinos.

Ova situacija sa Meta kompanijom i njenim Llama modelom postavlja pitanje o kompleksnosti problematike autorskih prava u doba veštačke inteligencije. Dok se Meta i druge tehnološke kompanije bore za veću zaštitu autorskih prava za svoje AI modele, postavlja se izazov kako pomiriti slobodno korišćenje internetskog sadržaja za razvoj tehnologije sa zaštitom prava autora tih sadržaja.

Često postavljana pitanja (FAQ):

1. Šta je kompanija Meta?

Kompanija Meta je ranije bila poznata kao Facebook. Oni razvijaju veštačku inteligenciju i AI modele, kao što je model Llama.

2. Kako kompanija Meta gleda na autorska prava u vezi sa veštačkom inteligencijom?

Meta zagovara tezu da autorska prava ne bi trebalo da se odnose na online sadržaje korišćene za razvoj veštačke inteligencije. Oni tvrde da bi ovi sadržaji trebalo da se smatraju „poštenom upotrebom“.

3. Zašto Meta zahteva zaštitu autorskih prava za svoj Llama AI model?

Iako zagovaraju „poštenu upotrebu“ za sadržaje korištene za obuku AI modela, Meta je zahtevala zaštitu autorskih prava za svoj Llama AI model. Ovo se dogodilo kada je neautorizovana verzija modela procurila na internet.

4. Kako je Meta reagovala na procurivanje Llama AI modela?

Meta je reagovala pozivajući se na zakon o autorskim pravima i zahtevajući da se model ukloni ili ograniči pristup na platformi GitHub.

5. Zašto Meta nije uspela u potpunosti da ukloni model Llama sa GitHub-a?

Korisnik koji je objavio detalje o modelu na GitHub-u osporio je zahtev kompanije Meta tvrdeći da specifikacije modela nemaju dovoljno originalnosti da bi bile podložne autorskim pravima.

6. Šta ova situacija sa Meta kompanijom postavlja kao pitanje?

Ova situacija postavlja pitanje o kompleksnosti problematike autorskih prava u doba veštačke inteligencije i kako pomiriti slobodno korišćenje internetskog sadržaja za razvoj tehnologije sa zaštitom prava autora tih sadržaja.


Definicije:

– Meta: Kompanija koja se bavi razvojem veštačke inteligencije i AI modela, prethodno poznata kao Facebook.

– Autorska prava: Pravno pravo koje štiti originalne kreativne izraze autora, omogućavajući im kontrolu nad upotrebom i distribucijom svog dela.

– Veštačka inteligencija (AI): Oblast računarstva koja se bavi razvojem računarskih sistema koji mogu izvršavati zadatke koji inače zahtevaju ljudsku inteligenciju.

– ChatGPT: Proizvod kompanije OpenAI, AI sistem koji može generisati prirodan tekst na osnovu unetog teksta.

– GitHub: Internet platforma za deljenje i upravljanje razvojem softvera.

Srodni linkovi:

meta.com

openai.com

google.com

microsoft.com

Read More