Mašine moraju da nauče samoodbranu da bi zaštitile internet stvari

Ako je plan da internet stvari uspe, svaki povezani uređaj – od samovozećeg kamiona do maleckog Bluetooth odaašiljača – mora da bude sposoban da se brani od nepoznatog. Kao što smo videli sa Mirai mrežom botova 2016.

godine, jedan kompromitovan uređaj može neverovatnom brzinom da preraste u hiljade ranjivih uređaja. „Kao što su se rimski […]Original Article