LENOVO PAMETNI ČASOVNIK

Za tehnološke kompanije nije dovoljno što mnogi od nas zaspimo sa smartfonom pored sebe, a onda ponovo posegnemo za telefonom ujutru čim otvorimo oči. Oni žele da imaju što viče dodirnih tačaka sa nama, da imaju neograničen

broj načina putem kojih ćemo mi biti u kontaktu sa njihovim proizvodima i uslugama. Zato sada oni dolaze […]Original Article