Korisnici Googleovog programa napredne zaštite sada mogu tražiti skeniranje fajlova

0
25

Google je dodao novu funkciju svom programu za zaštitu visokorizičnih korisnika, kao što su novinari, političke organizacije i aktivisti. Od juče, korisnici APP-a koji pretražuju internet sa Chromeom mogu sumnjive fajlove koje su upravo preuzeli poslati na Googleove servere i skenirati ih. Ova funkcija je najnoviji dodatak Googleovom programu napredne zaštite

(Google Advanced Protection Program, APP). APP, koji je pokrenut 2017. godine, je poseban Googleov program koji nije dostupan svim korisnicima. Bez obzira na to, iako je…Original Article