Ključ za revoluciju mobilnosti

0
70

Način na koji putujemo – kako komuniciramo sa našim automobilima i kako oni komuniciraju sa svojim okruženjem – prolazi kroz tihu revoluciju, a po sredi ove nove vrste mobilnosti nalazi se povezanost. Doživljaj u automobilu se trenutno

svodi na vožnju, a parametri tog doživljaj se uglavnom odnose na mehaničke parametre vozila. Na primer, interfejs između […]Original Article