Kancelarijsko domunđavanje je neminovno: četiri od deset zaposlenih su slučajno saznali kolika je plata njihovih kolega

Kako izreka kaže, “znanje je novac”. Nekada bukvalno jeste – na primer, kada neko naleti na tabelarni prikaz plata svojih kolega. Prema najnovijem istraživanju kompanije Kaspersky Lab, gotovo četiri od deset zaposlenih (37%) priznali su

da su slučajno došli u kontakt sa poverljivim informacijama kao što su informacije o plati i bonusima njihovih kolega. Podaci […]Original Article