Google: Prestajemo da ?pijuniramo va?e poruke

Kako proitati poruku na Messengeru, a da poiljalac to ne sazna

Poruke na Messengeru je mogue proitati, a da osoba koja vam ih je poslala ne dobije obavetenje da ste to uinili. Dok WhatsApp i Viber nude mogunost iskljuivanja opcije „seen“, Facebook nema tu mogunost, ali zato postoje mali trikovi koji nude reenje.

Article source: http://www.b92.net/tehnopolis/internet.php?yyyy=2017&mm=06&nav_id=1275518