Generativna veštačka inteligencija (AI) stiže i lideri u maloprodaji i tehnologiji planiraju da je iskoriste kako bi povećali svoj uspeh.

0
72
generativna-vestacka-inteligencija-(ai)-stize-i-lideri-u-maloprodaji-i-tehnologiji-planiraju-da-je-iskoriste-kako-bi-povecali-svoj-uspeh.

Summary

Najnoviji izveštaj o Generativnoj AI Benchmark-u kompanije Qlik detaljno prikazuje kako kompanije planiraju da koriste i investiraju u ovu novu tehnologiju, koja generiše tekst, slike ili druge medije pomoću generativnog modela. Skoro osam od deset (79%) od 200 C-level lidera […]

Generativna veštačka inteligencija (AI) stiže i lideri u maloprodaji i tehnologiji planiraju da je iskoriste kako bi povećali svoj uspeh.

Najnoviji izveštaj o Generativnoj AI Benchmark-u kompanije Qlik detaljno prikazuje kako kompanije planiraju da koriste i investiraju u ovu novu tehnologiju, koja generiše tekst, slike ili druge medije pomoću generativnog modela. Skoro osam od deset (79%) od 200 C-level lidera koji su učestvovali u istraživanju rekli su da su njihove kompanije ili kupile alate za generativnu AI ili su investirale u generativne AI projekte, a 31% kaže da planiraju da potroše više od 10 miliona dolara na generativne AI inicijative u narednoj godini. Međutim, 44% organizacija je primetilo da nemaju jasnu strategiju za generativnu AI.

Kada su upitani kako planiraju da pristupe generativnoj AI, 68% je reklo da planiraju da koriste javne ili otvorene modele koji su unapređeni sa sopstvenim podacima. Skoro polovina (45%) kaže da razmatraju mogućnost izgradnje modela od nule sa sopstvenim podacima.

Šest od deset ispitanika (60%) reklo je da planiraju da se delimično ili potpuno oslone na ekspertizu treće strane kada je reč o pitanjima strategije, bezbednosti podataka, upravljanja i drugim oblastima. Samo 20% veruje da su njihovi podaci dobro opremljeni za zadovoljenje njihovih potreba za generativnom AI.

Skoro tri četvrtine ispitanika (73%) izjavilo je da očekuje povećanje investicija u tehnologije koje podržavaju generativnu AI, pri čemu će deo tih investicija biti usmeren na upravljanje obimom podataka.

„Potencijal generativne AI je izazvao talas investicija i interesovanja kako za samostalne alate generativne AI, tako i za tehnologije koje pomažu organizacijama da upravljaju rizicima, prihvate kompleksnost i omoguće generativnoj AI i tradicionalnoj AI da ostvaruju uticaj“, rekao je Džejms Fišer, direktor strategije u kompaniji Qlik. „Naš izveštaj o Generativnoj AI Benchmark-u jasno pokazuje da vodeće organizacije razumeju da ovi alati moraju imati podršku pouzdanih podataka. Ti podaci podstiču uvide i napredne slučajeve upotrebe gde se snaga generativne AI i tradicionalne AI zajedno oživljavaju.“

Read More