Filip Moris prva kompanija u svetu koja je dobila sertifikat jednakih plata

Kompanija „Filip Moris“ (Philip Morris) saopštila je danas da je prva multinacionalna korporacija u svetu koja je dobila sertifikat „Jednaka plata“ (Equal-Salary) koji potvrđuje da ta kompanija obezbeđuje jednake naknade za jednake poslove muškarcima i ženama.

Navedeno je i da je filijala „Filipa Morisa“ u Srbiji dobila zvaničnu potvrdu da se potpuno ravnopravno odnosi prema svim zaposlenima.

Direktorka ljudskih resursa u toj kompaniji za Jugoistočnu Evropu Tatjana Jovanović ocenila je da su jednak tretman, raznolika radna snaga i inkluzivna kultura u kojoj se svima daju jednake mogućnosti učenja, rasta i prosperiteta, neophodni pokretači inovacija i uspeha.

„To je posebno važno za duvansku kompaniju koja iz korena menja svoj tradicionalni biznis i ide u pravcu budućnosti bez duvanskog dima“, kazala je ona.

Po njenim rečima, „Filip Moris“ je fokusiran na eliminisanje razlika između polova, a u toj kompaniji žene zauzimaju 35 odsto svih upravljačkih funkcija, a cilj je da se do 2022. dostigne nivo od 40 odsto.

„Srpska filijala kompanije je sa 45 odsto žena na upravljačkim pozicijama već uveliko dostigla i prestigla zacrtani cilj“, navela je Jovanović.

Ona je ocenila da se rodna diskriminacija u Srbiji i svetu ispoljava u velikoj meri na tržištu rada.

Izvor: Beta
Foto: Pixabay

Original Article