Facebook TV sti?e u avgustu?

Facebook TV stie u avgustu?

Facebookov TV servis bi, prema navodima agencije Bloomberg, trebalo da postane dotupan za oko dve nedelje. Od TV partnera, vlasnika programa koji e biti emitovani, ve je zatraeno da dostve prve epizode svojih programa.

Article source: http://www.b92.net/tehnopolis/internet.php?yyyy=2017&mm=07&nav_id=1287219