Euro NCAP otkriva detalje prvih testova ocene bezbednosti teških kamiona na NCAP24

0
44
euro-ncap-otkriva-detalje-prvih-testova-ocene-bezbednosti-teskih-kamiona-na-ncap24

Euro NCAP je objavio veliki korak u razvoju ka šemi ocenjivanja bezbednosti kamiona. Ovo je direktni odgovor na podatke koji pokazuju da dok kamioni čine samo 3% vozila na evropskim putevima, oni su uključeni u gotovo 15% svih smrtnih slučajeva u saobraćaju EU. Euro NCAP je prikazao koje elemente organizacija trenutno razmatra kao deo buduće ocene bezbednosti kamiona i kako namerava da oceni i uporedi performanse kamiona.

Kamioni igraju važnu ulogu u produktivnoj i vitalnoj ekonomiji. Međutim, podaci pokazuju da postoji disproporcija u broju smrtnih slučajeva povezanih sa kamionima širom Evrope. Buduća šema ocenjivanja Euro NCAP-a dizajnirana je da ide dalje i brže od trenutnih evropskih propisa o bezbednosti kamiona, istovremeno podstičući inovacije i usklađivanje potreba različitih sektora komercijalnih vozila širom Evrope.

Kada su kamioni uključeni u sudare, njihova veličina i težina znače veći rizik od smrti – posebno za ugrožene učesnike u saobraćaju. Euro NCAP ističe potrebu da kamioni budu bolje opremljeni tehnologijama koje spasavaju živote, posebno u vezi sa izbegavanjem sudara, vidom i aspektima spasavanja nakon sudara. Protokoli koji su objavljeni pokazuju da se testne metode najbolje prakse, razvijene tokom protekle decenije za putnička vozila, mogu pretvoriti u korisne smernice za dizajn budućih, sigurnijih teških kamiona.

Tokom proteklih godinu dana je razvijena saradnja sa proizvođačima vozila kako bi razvili testove i konsultovali se sa različitim zainteresovanim stranama širom Evrope, uključujući distributere, prevoznike, osiguravajuće kuće, gradske vlasti, zakonodavce i strateške putne organizacije kako bi potpuno razumeli kompleksnosti činjenja kamiona i puteva sigurnijim.

Buduća ocena Truck Safe će podstaći dobre bezbednosne performanse kako u gradovima tako i na autoputevima i omogućiti optimizaciju operativne sigurnosti i troškova. Novi regulatorni zahtevi primorali su proizvođače da povećaju bezbednosne performanse. Cilj je napredovanje ka najboljoj praksi u svim vrstama bezbednosti vozila, umesto samo ispunjavanja minimalnih standarda.

Sudari između kamiona i ugroženih učesnika u saobraćaju trenutno čine 25% svih smrtnih slučajeva u EU. Nesreće sa kamionima značajno variraju u zavisnosti od vrste okoline na putu (gradski ili autoput) kao i od partnera u sudaru. Novi testovi će simulirati sudare u stvarnom svetu i podstaći proizvođače da ugrade tehnologije za izbegavanje sudara i unaprede vidljivost vozača. U budućnosti, Euro NCAP će proširiti program kako bi uključio i zaštitu od sudara. Pridržavanje Euro NCAP-a je dizajnirano da istakne tehnologije koje su i ekonomične i doprinose bezbednosti i omoguće operaterima da izaberu najsigurnije vozilo za određenu ulogu.

Saobraćaj na putu igra integralnu i vitalnu ulogu. Bezbedniji putevi su ključni za to, ali je to kompleksno. Nema jednog rešenja. Radi se o holističkom pristupu pravljenju kako kamiona tako i puteva bezbednijim: od ponašanja vozača i praćenja; preko infrastrukture puta; do usvajanja tehnologija asistiranog vožnje koje su trenutno dostupne na automobilima; i osvrtanja na strukturu kamiona i kako se ponašaju u saobraćajnim nezgodama.

Kako proizvođači odgovaraju na testove, zahtevi će se razvijati. 2027. godine će se povećati potrebni zahtevi za aktivnu bezbednost vezanu za manevrisanje; zatim će 2030. godine Euro NCAP će započeti testiranje sudara kamiona kako bi podstakao bolju pasivnu bezbednost. Vozila će biti testirana po sektorima i fokusiraće se na dostavnu distribuciju u gradu; auto-put; duga putovanja; i kamione za odvoz smeća i peska. Prvi izveštaj o ocenama će biti objavljen u novembru 2024. godine.

Euro NCAP

Novi Euro NCAP program ocenjivanja sigurnosti kamiona biće prvi u sektoru i omogućiće svim zainteresovanim stranama u industriji transporta da identifikuju i procene nivo sigurnosti kamiona. Ne samo da će ovo doneti poboljšanu sigurnost za vozače, već će stvoriti i mogućnosti za one operatore koji ulažu u najsigurnija vozila, čime će šema biti atraktivna i za osiguravače i za brodarske kompanije. Stvaranjem tržišta za sigurnost, Euro NCAP će omogućiti podsticanje proizvođača i dobavljača da inoviraju, dalje povećavajući sigurnosne prednosti šeme kako se rangiranja budu razvijala.

Gradovi i regionalne vlasti moći će jasno da identifikuju najbolja vozila za svoje puteve i podstaknu njihovo usvajanje; a kompanije će moći lako da odrede najbezbednije vozilo pogodno za tu ulogu. Novi sistem ocenjivanja nadograđuje se na uspešnom Euro NCAP programu sigurnosti za laka komercijalna vozila – usavršavajući poruke kompanije Euro NCAP za flotne i poslovne korisnike.

Svi protokoli i zahtevi se razvijaju u saradnji sa članovima Euro NCAP-a, test centrima i preispituju se sa proizvođačima.

Read More