Dokazao da mo?e: In?enjer ugradio ulaz za slu?alice u iPhone 7

Tinejderi oboavaju novu drutvenu mreu

Tim koji je poetkom 2015. godine aplikacijom Meerkat pokrenuo trend video prenosa uivo na drutvenim mreama, ima novu hit aplikaciju koja bi, barem kada je re o tinejderima, mogla da predstavlja opasnu konkurenciju Facebook-u i Snapchat-u.

Article source: http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2017&mm=09&nav_id=1302160