Dodaj sadržaj Finder-a na Dock

Želite lako i brzo do dodate sadržaj Finder-a na Dock? Pokazaćemo vam kako! Jednostavna kombinacija tastera će vam omogućiti da postavite bilo koji sadržaj Finder-a na Dock. Ovo bi mogla biti veoma korisna preporuka u slučaju čestog korišćenja odrećenih sadržaja. Na ovaj način više neće biti potrebno da iste pretražujete u Finder-u. Otvorite Finder U […]

The post Dodaj sadržaj Finder-a na Dock appeared first on iMagazin.

Original Article