Chrome 70 donosi picture-in-picture mode na desktop

PictureChrome 70, najnovija verzija Google-ovog browsera, nudi picture-in-picture funkciju koja će vam dozvoliti da pratite video sadržaj u lebdećem prozoru koji će vas pratiti.

Kako biste se uverili u to šta ova funkcija nudi, upalite Chrome, doduše proverite da li pokrećete najnoviju verziju, i uputite se ka YouTube-u.

Kada video materijal bude počeo da se pušta, desnim dugmetom kliknite dvaput, dok se ne pojavi padajući meni u Chrome-u.

Original Article