CARNET predstavio obrazovnu tehnologiju ATTEND

0
75

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET je od 26. do 28. listopada 2022. u Šibeniku održala 24. konferenciju za korisnike (CUC) s nizom tema iz područja edukacije i informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). U tri dana suradnici i korisnici CARNET-a imali su priliku razmijeniti nova saznanja i iskustva kroz predavanja, radionice, okrugle stolove, interaktivna izlaganja te primjere dobre prakse.

Ove godine jedna od značajnijih tema na CUC-u bila je Pristupačnost i asistivne tehnologije, u sklopu koje je predstavljena uloga asistivne tehnologije u radu s učenicima i studentima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Asistivna tehnologija ima veliku važnost u osiguranju jednakih obrazovnih mogućnosti što je i cilj projekta ATTEND (Assistive Technology In Education), koji CARNET provodi s partnerima, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (ERF), Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) te Odjelom za obrazovanje i mlade Grada Reykjavika.

Uz pomoć projekta ATTEND asistivnom tehnologijom opremit će se 34 odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj, što će djeci s teškoćama u razvoju olakšati usvajanje znanja i interpretaciju naučenog, s intencijom što boljeg i uspješnijeg uključivanja u društvo. Ujedno, u sklopu projekta, omogućit će se razvoj kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, korištenjem novih edukativnih alata te stjecanjem iskustva kroz njihovu primjenu i rezultate.

O projektu ATTEND na CUC-u su govorili Renata Šimunko, voditeljica projekta (CARNET) te Filip Kanižaj (CARNET), koji su tom prilikom predstavili dosad ostvarene projektne rezultate, kao i buduće aktivnosti. Partneri s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prezentirali su izazove s kojima se u praksi susreću edukacijski rehabilitatori u odgojno-obrazovnom procesu, kao i rad Laboratorija za asistivnu tehnologiju. Laboratorij će se dodatno opremiti u okviru projekta ATTEND, a imat će veliku ulogu u radu s djecom s teškoćama u razvoju, kroz primjenu virtualne i proširene stvarnosti.

Osim navedenog, u sklopu projekta ATTEND tijekom projektnog razdoblja koje traje do travnja 2024. godine, izradit će se i ozbiljna igra na hrvatskom i engleskom jeziku, čija je svrha transfer znanja i vještina. Više o vrijednosti ozbiljne igre, koja će istovremeno poslužiti i kao alat za podizanje svijesti o asistivnoj tehnologiji u uključivom društvu, korisnici su tijekom CUC-a mogli saznati od partnera s Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Kroz primjere dobre prakse grada Reykjavíka te posebne škole Klettaskóli, partneri iz Grada Reykjavika predstavili su islandski obrazovni sustav te obrazovnu politiku predškolskih ustanova i osnovnih škola, koji pod sloganom Let the dreams come true polaze od pretpostavke inkluzivnosti odgojno-obrazovnih ustanova i jednakosti u društvu.

O projektu ATTEND

Projekt ATTEND provodi se temeljem programskog ugovora za Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, a sufinanciran je iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) koji pridonosi smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jača bilateralnu suradnju između država darovateljica (Norveška, Island i Lihtenštajn) i država korisnica.

Ukupna vrijednost projekta je 3,5 milijuna eura, od čega se veći dio (85 %) financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, a manji dio (15 %) iz državnog proračuna.

Osiguranjem pristupa asistivnoj tehnologiji, kao i adekvatnim te učinkovitim korištenjem tehnologija u obrazovnim aktivnostima, djeci koja ne mogu pohađati redovne obrazovne ustanove zbog stupnja invaliditeta i svojih posebnih obrazovnih potreba, omogućit će se okvir djelotvornog sudjelovanja u zajednici u kojoj se njihove mentalne i tjelesne sposobnosti mogu razviti u punom potencijalu, uz podršku i razumijevanje okoline.

Stoga osim osiguranja jednakih obrazovnih mogućnosti CARNET kroz projekt ATTEND želi omogućiti i razumijevanje zajednice te podizanje svijesti i senzibiliziranje vršnjaka, kako bi se ojačala podrška i omogućila bolja socijalizacija djece s teškoćama u razvoju.

Original Article