C-5000 – Za ultimativni zvuk

0
18

Yamaha C-5000 ima potpuno izbalansirane i diskretne konekcije u svim fazama putanje signala u Tone Defeat režimu. Patentirani plutajući dizajn je primenjen na fono ekvilajzer, ulaz za pojačalo i linijsko pojačalo, otklanjajući uticaj koji buka tla ima na

signal. Dizajn PCB-a pretpojačala u obliku knjige koja se preklapa preslikava levu i desnu putanju signala za […]Original Article