Besplatan Opera-in VPN ugrađen u Android browser

OperaTim iza Opera browser-a implementira besplatni VPN na svoju Android varijantu.

VPN će najpre moći da koristi par beta korisnika pre nego što bude dostupan širom sveta.

Moći ćete da odaberete Ameriku, Evropu ili Aziju kao lokaciju, ili koristite podešavanje kako biste automatski odabrali optimalnu konekciju.

Original Article