APR: Prekidaju se svi rokovi u upravnom postupku do prestanka vanrednog stanja

0
44

Agencija za privredne registre (APR) objavila je da se, u skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnom postupku za vreme vanrednog stanja, svi rokovi propisani Zakonom o privrednim društvima prekidaju i da će nastaviti da teku od dana prestanka vanrednog stanja.

“Navedeno se naročito odnosi na započete postupke prinudne likvidacije privrednih društava, bilo da je na internet strani APR objavljeno obaveštenje o privrednom društvu kod koga su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju ili je doneto i objavljeno rešenje registratora o pokretanju postupka prinudne likvidacije”, navedeno je u saopštenju.

Podseća se da u vreme vanrednog stanja, stranke u postupku pred državnim organima i organizacijama ne mogu trpeti štetne posledice zbog nastupanja “više sile“.

Izvor: Beta
Foto: Pixabay

Original Article