Aplikacija za skrining za dijagnozu Parkinsonove bolesti, COVID-19 

0
66

Istraživači sa Univerziteta RMIT u Melburnu, Australija, razvili su aplikaciju koja ima za cilj da pruži ranu dijagnozu Parkinsonove bolesti i teškog COVID-19.

PCPress.rs Image

Kliničko ispitivanje planirano je za sledeću godinu

Tehnologija zasnovana na veštačkoj inteligenciji funkcioniše tako što analizira glasovne snimke, nakon što je prethodno obučena da prepozna vokalne karakteristike ovih bolesti slušanjem snimaka pacijenata. Aplikaciji je potrebno samo deset sekundi da proceni uzorak glasa i da preporuku da neko traži dalje lečenje. Tehnologija bi mogla biti korisna u velikim programima skrininga širom zajednice, s obzirom na njenu pogodnost i brzinu. Šta naš glas može otkriti o nama? Pa, možda i više nego što ste mislili. Istraživači koji stoje iza ove najnovije tehnologije imaju za cilj da dijagnostikuju Parkinsonovu bolest i identifikuju pacijente sa rizikom da pređu u teški oblik COVID-19 jednostavnim slušanjem njihovih glasova.

Aplikacija se oslanja na AI da identifikuje obeležja ove bolesti dok sluša izgovorenu reč. Trenutno se Parkinsonova bolest obično dijagnostikuje nakon dužeg pregleda kod neurologa. Međutim, neko možda neće biti upućen takvom specijalisti sve dok simptomi ne napreduju do te mere da su očigledni bilo kome. Rano otkrivanje i lečenje bolesti može pomoći da se poboljšaju ishodi pacijenata, ali znaci rane Parkinsonove bolesti su suptilni. Postoje neke promene koje utiču na pacijentov glas, uključujući drhtanje, ukočenost i sporost, ali ih je teško uočiti, posebno s obzirom na prirodne varijacije u glasovima ljudi.

Slično tome, rani stadijumi progresije do ozbiljnijeg oblika respiratorne bolesti takođe mogu dati vokalne karakteristike, ali međuindividualne razlike u našim prirodnim glasovima mogu otežati njihovo identifikovanje. Da bi se pozabavili ovim, istraživači su identifikovali metod koji će pomoći u standardizaciji glasovnih uzoraka datih softveru. „Kao deo našeg istraživanja, koristili smo glasovne snimke ljudi sa Parkinsonovom bolešću i kontrolisane grupe takozvanih zdravih ljudi koji izgovaraju tri zvuka — A, O i M — što je slično hinduističkoj meditaciji“, rekao je Dineš Kumar, istraživač uključen u studiju. “Ovi zvuci rezultiraju preciznijim otkrivanjem bolesti.”

Australijski tim se nada da bi njihov napredak mogao da bude koristan alat u programima skrininga za Parkinsonovu bolest širom zajednice. „Takođe smo zainteresovani da testiramo efikasnost ove tehnologije za druge bolesti, kao što su druga neurološka stanja i poremećaji spavanja“, rekao je Kumar. „Tražimo komercijalnog partnera i kliničkog partnera uoči kliničkog ispitivanja planiranog za sledeću godinu.

Izvor: Medgadget

The post Aplikacija za skrining za dijagnozu Parkinsonove bolesti, COVID-19 first appeared on PC Press.Original Article