Author Archives: new

Sti?e USB 3.2

Sti?e USB 3.2

Kako Valve moe da pobolja CS:GO CS:GO je igra kojoj stalno neto fali, stalno nas nervira, a uvek joj se vraamo. Verovatno ste mnogo puta hteli da obriete igru. Nikad dosta frustracije od varalica, loih…

Uticaj tehnologije na učenje kod dece

Sposobnost donošenja zaključka na osnovu pređašnjeg iskustva, zdravog razuma i predznanja jedna je od osnovnih karakteristika svih ljudskih bića, koja nam omogućava da komuniciramo, stvaramo, mislimo, učimo i napredujemo. Način na koji deca usvajaju gradivo…